Prakses darbs mārketingā/tirdzniecībā/reklāmas jomā

Apraksts
Starptautisks rakstiskās un mutiskās tulkošanas birojs, Hieroglifs International, piedāvā prakses iespējas praktikantiem, kuriem interesē visu mārketinga/tirdzniecības/reklāmas jomas aspektu apguve.
Praktikantam jābūt gatavam strādāt dinamiskā un straujā vidē.

Pienākumi
Jūs piedalīsieties šādu uzdevumu izpildē:

 • tirgus izpēte un analīze,
 • klientu informēšana par uzņēmuma aktivitātēm,
 • konkurences izpēte,
 • potenciālo klientu noteikšana,
 • attiecību uzturēšana ar klientiem,
 • reklāmas materiālu sagatavošana,
 • uzņēmuma tīmekļa vietnes atjaunināšana (jaunumu publicēšana, satura maiņa, ja nepieciešams, utt.),
 • ieguldījumu novērtēšana bezpeļņas mērķiem,
 • cenu stratēģijas izstrāde,
 • klientu atsauksmju analīze,
 • dalība uzņēmuma popularizēšanas pasākumos (nozares un individuālās izstādes utt.) un palīdzība to organizēšanā.

Prasības
Praktikantam jābūt specializētam mārketinga, tirdzniecības vai reklāmas jomā. Izcila rakstītprasme un komunikācijas iemaņas ir obligāta prasība. Kandidātiem arī jābūt labām zināšanām par sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Pieteikties aicināti tikai praktikanti, kuri teicami pārvalda Microsoft Office lietojumprogrammas.

Valodu prasmes
Angļu valoda – labas komunikācijas iemaņas un rakstītprasme

Prakses darba vieta
Latvijas birojā

Prakse ilgst 2 līdz 6 mēnešus. Praksi vada pieredzējuši nozares speciālisti. Praktikanti nesaņem atalgojumu.
Transporta, dzīvošanas un citas izmaksas sedz paši praktikanti vai viņus sponsorējošās iestādes. Praktikantiem pašiem jāorganizē ierašanās Latvijā un jāsaņem nepieciešamā vīza (ja tāda ir vajadzīga).

Prakses beigās praktikanti saņem:

 • Hieroglifs International prakses apliecību,
 • prakses vadītāja aprakstu par konkrēto praktikantu.

Ja jūs interesē darba pieredze dinamiskā, starptautiskā uzņēmumā, lūdzu, aizpildiet PIETEIKUMA FORMU.