Notariālais apliecinājums

Apliecināti tulkojumi

Klientiem bieži nepieciešami “apliecināti” tulkojumi. Tomēr tas nav vienots termins un pastāv dažādas apliecināšanas procedūras, katra ar savu “oficiāluma” līmeni.

Mēs piedāvājam apliecinātus tulkojumus, notariāli apliecinātus  tulkojumus un tulkojumus ar legalizāciju/”apostille”. Lai jūs izvēlētos sev atbilstošāko pakalpojuma veidu, pirms tulkojuma apliecināšanas ir svarīgi pārbaudīt, kas tieši nepieciešams konkrētajai iestādei, kur dokumentu iesniedzat. Apliecinājuma veids parasti atkarīgs no dokumenta tipa un mērķa.

Apliecināti tulkojumi

Hieroglifs International piedāvā mūsu biroja apliecinātus tulkojumus. Process sastāv no visaptveroša tulkojuma un apliecināšanas. Mēs uz iztulkotajiem dokumentiem uzspiežam uzņēmuma zīmogu un atsauces numuru. Jūs saņemat dokumentus ar apliecinājumu, kas norāda, ka dokumentus tulkojis kvalificēts tulkotājs un ka, mūsuprāt, tulkojumi ir precīzi un pareizi.

Notariāli apliecināti tulkojumi
Apliecinātie tulkojumi parasti nepieciešami dokumentiem, kas paredzēti iesniegšanai dažādās oficiālās iestādēs. Piemēram, tulkojuma apliecinājums var būt nepieciešams skolai, universitātei, apdrošināšanas uzņēmumam vai topošajam darba devējam.

Tulkotie dokumenti, kuriem visbiežāk nepieciešams apliecinājums:

  • dzimšanas apliecības;
  • laulības apliecības un laulības šķiršanas spriedumi;
  • diplomi, skolas dokumentu noraksti vai citi akadēmiski dokumenti;
  • medicīniskās izziņas un citi oficiāli noraksti;
  • pakalpojumu un komunālie rēķini;
  • līgumi, pilnvaras un citi reglamentējoši dokumenti.

Tulkojumu notariāla apliecināšana ir formālāks process kā vienkārši tulkojumu apliecināšana ar biroja zīmogu. Lai notariāli apliecinātu tulkojumu, dokumenta tulkotājam vai Hieroglifs International tulkojums jāatzīst par pareizu un atbilstošu oriģinālam zvērināta notāra priekšā. Šo apliecinājumu veic rakstiski un pievieno tulkojumam.

Konkrētais notārs paraksta un apzīmogo šo apliecinājumu. Vairumā gadījumu vajadzīga nevis oriģinālo dokumentu kopija, bet gan paši oriģinālie dokumenti, jo tikai tā notārs var pārliecināties par šo dokumentu autentiskumu un to saturu.

Legalizācija/apostille

Dokumentu legalizācija dažkārt ir vajadzīga, lai Latvijā izdoti dokumenti iegūtu juridisku spēku ārvalstīs. Citiem vārdiem sakot, tā ir dokumenta īstuma apliecināšana.

Līdzīgi arī ārvalstīs izdotiem dokumentiem var būt vajadzīga apostille, lai tos varētu izmantot Latvijā.

Legalizācijas/”apostille” process ir līdzīgs notariālas apliecināšanas procesam, taču obligāti nepieciešami oriģinālie dokumenti. Šie dokumenti tiek pārsūtīti uz Ārlietu Ministriju, kur tās darbinieks apstiprina, ka dokuments ir autentisks un ka zvērinātajam notāram ir pilnvara parakstīt notariālo apliecinājumu. Tas ir galīgais pierādījums tam, ka dokuments ir autentisks un neapstrīdams.