Mutiskā tulkošana

Nemitīgi augošajā pasaules tirgū arvien svarīgāku lomu iegūst nepieciešamība pēc efektīvas starpkultūru komunikācijas. Viens no valodu barjeras mazināšanas veidiem ir mutiskā tulkošana.

Hieroglifs International piedāvā mutiskās tulkošanas pakalpojumus tādās jomās kā IT, finanses, politika, plašsaziņas līdzekļi, veselības aprūpe un citās.

Mutiskā tulkošana tiek nodrošināta divos veidos atkarībā no pasākuma veida un mērķa.

Sinhronā tulkošana

Izmantojot šo metodi, tulkojums tiek nodrošināts gandrīz acumirklī. Tulkošana tiek veikta vienlaicīgi ar runātāju, to nepārtraucot. Tas nozīmē, ka uzruna/saruna var noritēt dabīgā veidā bez pārtraukumiem.

Sinhronās tulkošanas nodrošināšanai nepieciešami augsti kvalificēti tulki, jo šis process ir ļoti grūts.

Tāpēc, lai iegūtu labāko iespējamo rezultātu, ir nepieciešami divi tulki, kas mainās ik pēc 15 – 20 minūtēm.

Ja iespējams, vēlams tulkus jau iepriekš iepazīstināt ar uzrunas/sarunas tēmu, lai viņi varētu tai sagatavoties.

Konsekutīvā tulkošana

Konsekutīvā tulkošana tiek veikta oriģinālās runas pauzēs. Katra tulkošanas fragmenta garums atšķiras. Tulkot var pa vienam teikumam vai pa garākiem fragmentiem. Tulkojot garākus fragmentus, tulkošana tiek veikta, par pamatu ņemot piezīmes, kas veiktas oriģinālās runas laikā.

Mutisko tulkošanu iespējams veikt pa tālruni, tiešsaistes konferencēs vai tulkam atrodoties pasākuma vietā.

Hieroglifs International sniedz mutiskās tulkošanas pakalpojumus, ievērojot pilnīgu konfidencialitāti.

Esat laipni lūgti iesniegt bezmaksas cenas aprēķināšanas pieprasījumu pa tālruni: (+371) 67506189 vai e-pastu: [email protected].