“Hieroglifs” saņēmis ISO 9001 sertifikātu

2015. gada septembrī tika veikts “Hieroglifs International” pakalpojumu kvalitātes audits. Tā rezultātā uzņēmumam tika piešķirts ISO 9001 sertifikāts.
SR EN ISO 9001: 2008 sertifikāts garantē augstu visu mūsu uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tas arī norāda, ka gan darbinieki, gan uzņēmuma vadība ir atbilstoši kvalificēti un ka tiek ievērotas visas prasības un standarti, ko klienti sagaida no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

“ISO 9001:2008 sertifikāta saņemšana ir viens no mūsu uzņēmuma nozīmīgākajiem sasniegumiem. Mēs ar to ļoti lepojamies! Katra augoša uzņēmuma stūrakmens ir pakalpojumu kvalitāte, un šis sertifikāts apliecina, ka arī mūsu sniegtie pakalpojumi atbilst starptautiskajiem kvalitātes standartiem attiecīgajās jomās. Šādu līmeni mēs esam sasnieguši pateicoties ne tikai apjomīgajam darbam, ko esam ieguldījuši, lai izprastu mūsu biznesa partneru vajadzības un vēlmes, bet arī pateicoties mūsu nepārtrauktajiem centieniem uzlabot viņu situāciju tirgū,” atklāj Džanluka Falko, “Hieroglifs” Rumānijas nodaļas vadītājs.
Uzņēmuma novērtējumu veica auditori no “DNV GI Business”, kas specializējas tehnoloģiju un vadības jomu klasifikācijā un sertifikācijā.

Starptautiskā Standartizācijas Organizācija (ISO), kas dibināta 1947. gadā, ir lielākā starptautisko standartu izstrādātāja un ieviesēja. ISO sertifikātu 9001: 2008 kā kvalitātes vadības standartu ir atzinušas visas starptautiskās organizācijas.