Hieroglifs International piedalās 4. Austrumu partnerības biznesa forumā Tallinā

Divas dienas no 26. līdz 27. oktobrim Hieroglifs International Tallinā piedalījās 4. Austrumu partnerības biznesa forumā “Digitālā ekonomika: inovatīva platforma caurspīdīgam biznesam bez robežām”.

Austrumu partnerības biznesa foruma galvenais mērķis ir veicināt pārrobežu ekonomiskās attiecības, pārredzamību, jaunas uzņēmējdarbības iespējas un sadarbību starp ES un Austrumu partnerības valstīm, īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Šogad pārstāvji no Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un ES dalībvalstīm dalījās savā pieredzē par digitālo ekonomiku un inovācijām: jaunas izpratnes veidošanu par pārvaldības procesu; ikdienas dzīves un biznesa pārveidošanu visās nozarēs; pamata radīšanu pārredzamai un bezrobežu ekonomikai; ekonomiskās izaugsmes veicināšanu, integrāciju un starptautisko tirdzniecību.

Liels paldies Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijai, kas dalījās šajā brīnišķīgajā iespējā. Iegūtās zināšanas un izveidotie kontakti ir patiesi unikāli.