Prakses darbs tulkošanā

Apraksts

Starptautisks rakstiskās un mutiskās tulkošanas birojs, Hieroglifs International, piedāvā prakses iespējas tiem, kuri ir ieinteresēti apgūt visus tulkošanas aspektus.

Pienākumi

Programmas laikā praktikantiem jāveic dažādi ar tulkošanu saistīti uzdevumi (t.i., tulkošana, rediģēšana, projektu vadība utt.). Praktikanti strādās konsultanta vadībā, kura uzdevums būs palīdzēt pilnveidot viņu prasmes. Praktikantiem būs iespēja tulkot dažādu nozaru tekstus, piemēram, tehnikas, mārketinga, medicīnas, finanšu un daudzus citus.

Prasības
Praktikantu dzimtajai valodai jābūt viņu izvēlētajai tulkošanas mērķa valodai.
Vēlama iepriekšēja pieredze tulkošanā (universitātes tulkošanas projekti utt.).

Valodu prasības
Papildus valodu kombinācijai nepieciešamas labas komunikācijas iemaņas un rakstītprasme angļu valodā.

Prakses vieta
Prakse var tikt organizēta divos veidos:

 • uzņēmuma Latvijas birojā,
 • tiešsaistē.

Prakses darbs ilgst 2 līdz 6 mēnešus. Praksi vada pieredzējuši nozares speciālisti. Praktikanti nesaņem atalgojumu.
Transporta, dzīvošanas un citas izmaksas sedz paši praktikanti vai viņus sponsorējošās iestādes. Praktikantiem pašiem jāorganizē ierašanās Latvijā un jāsaņem nepieciešamā vīza (ja tāda ir vajadzīga).

Prakses beigās praktikanti saņem:

 • Hieroglifs International prakses apliecību;
 • prakses vadītāja aprakstu par konkrēto praktikantu.

Ja jūs interesē darba pieredze dinamiskā, starptautiskā uzņēmumā, lūdzu aizpildiet PIETEIKUMA FORMU.

Prakses darbs mārketingā/tirdzniecībā/reklāmas jomā

Apraksts
Starptautisks rakstiskās un mutiskās tulkošanas birojs, Hieroglifs International, piedāvā prakses iespējas praktikantiem, kuriem interesē visu mārketinga/tirdzniecības/reklāmas jomas aspektu apguve.
Praktikantam jābūt gatavam strādāt dinamiskā un straujā vidē.

Pienākumi
Jūs piedalīsieties šādu uzdevumu izpildē:

 • tirgus izpēte un analīze,
 • klientu informēšana par uzņēmuma aktivitātēm,
 • konkurences izpēte,
 • potenciālo klientu noteikšana,
 • attiecību uzturēšana ar klientiem,
 • reklāmas materiālu sagatavošana,
 • uzņēmuma tīmekļa vietnes atjaunināšana (jaunumu publicēšana, satura maiņa, ja nepieciešams, utt.),
 • ieguldījumu novērtēšana bezpeļņas mērķiem,
 • cenu stratēģijas izstrāde,
 • klientu atsauksmju analīze,
 • dalība uzņēmuma popularizēšanas pasākumos (nozares un individuālās izstādes utt.) un palīdzība to organizēšanā.

Prasības
Praktikantam jābūt specializētam mārketinga, tirdzniecības vai reklāmas jomā. Izcila rakstītprasme un komunikācijas iemaņas ir obligāta prasība. Kandidātiem arī jābūt labām zināšanām par sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Pieteikties aicināti tikai praktikanti, kuri teicami pārvalda Microsoft Office lietojumprogrammas.

Valodu prasmes
Angļu valoda – labas komunikācijas iemaņas un rakstītprasme

Prakses darba vieta
Latvijas birojā

Prakse ilgst 2 līdz 6 mēnešus. Praksi vada pieredzējuši nozares speciālisti. Praktikanti nesaņem atalgojumu.
Transporta, dzīvošanas un citas izmaksas sedz paši praktikanti vai viņus sponsorējošās iestādes. Praktikantiem pašiem jāorganizē ierašanās Latvijā un jāsaņem nepieciešamā vīza (ja tāda ir vajadzīga).

Prakses beigās praktikanti saņem:

 • Hieroglifs International prakses apliecību,
 • prakses vadītāja aprakstu par konkrēto praktikantu.

Ja jūs interesē darba pieredze dinamiskā, starptautiskā uzņēmumā, lūdzu, aizpildiet PIETEIKUMA FORMU.

Prakse sabiedriskajās attiecībās

Apraksts
Starptautisks rakstiskās un mutiskās tulkošanas birojs, Hieroglifs International, labprāt uzņem praktikantus, kurus interesē visu sabiedrisko attiecību aspektu apguve. Kandidātiem uz šo prakses vietu jābūt izcilām komunikācijas prasmēm, radošai pieejai un spējai pievērst uzmanību detaļām.

Pienākumi

 • pārraudzīt visus plašsaziņas līdzekļus;
 • plānot un koordinēt prezentācijas, fotosesijas, uzņēmuma mārketinga un citus īpašus pasākumus;
 • rakstīt ziņojumus presei un sagatavot citus materiālus;
 • plānot, izstrādāt un īstenot sabiedrisko attiecību stratēģijas;
 • pētīt, rakstīt un izplatīt ziņojumus mērķa plašsaziņas līdzekļiem;
 • sagatavot un pārraudzīt reklāmas bukletu, reklāmlapu, tiešo pasta skrejlapu; reklāmas video, fotogrāfiju, filmu un multivides programmu izstrādi;
 • organizēt pasākumus, tajā skaitā konferences, izstādes, atvērtās dienas un preses pārstāvju apmeklējumus;
 • veidot materiālus interviju sagatavošanai;
 • sagatavot kontaktpersonu sarakstus;
 • meklēt preses fragmentus presē;
 • veidot vai atjaunināt datubāzes;
 • sagaidīt viesus un klientus.

Prasības
Studentiem, kas piesakās šai praksei, jābūt labām komunikācijas prasmēm un specializētiem sabiedriskajās attiecībās, komunikācijas zinātnē, mārketingā vai žurnālistikā. Kandidātiem jābūt arī izcilai rakstītprasmei un labām zināšanām par sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Pieteikties aicināti tikai praktikanti, kuri teicami pārvalda Microsoft Office lietojumprogrammas.

Valodu prasmes
Angļu valoda – labas komunikācijas iemaņas un rakstītprasme

Prakses darba vieta
Latvijas birojā

Prakse ilgst 2 līdz 6 mēnešus. To vada pieredzējuši nozares speciālisti. Praktikanti nesaņem atalgojumu.
Transporta, dzīvošanas un citas izmaksas sedz paši praktikanti vai viņus sponsorējošās iestādes. Praktikantiem pašiem jāorganizē ierašanās Latvijā un jāsaņem nepieciešamā vīza (ja tāda ir vajadzīga).

Prakses darba beigās studenti saņem:

 • Hieroglifs International prakses apliecību,
 • prakses vadītāja aprakstu par konkrēto praktikantu.

Ja jūs interesē darba pieredze dinamiskā, starptautiskā uzņēmumā, lūdzu, aizpildiet PIETEIKUMA FORMU.